Home2021-06-09T17:19:08+02:00

Windpark Maasvlakte 2

Op de zeewering van de Tweede Maasvlakte realiseert Eneco een windpark met ruim 100 megawatt vermogen. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwen we innovatieve onshore windturbines die vanaf 2023 jaarlijks maar liefst ruim 400 GWh groene stroom opwekken. Lees meer over de locatie, het vergunningenproces en hoe we de omgeving betrekken bij de realisatie van dit windpark.

Lees meer

Windpark Maasvlakte 2

Op de zeewering van de Tweede Maasvlakte realiseert Eneco een windpark met ruim 100 megawatt vermogen. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwen we innovatieve onshore windturbines die vanaf 2023 jaarlijks maar liefst ruim 400 GWh groene stroom opwekken. Lees meer over de locatie, het vergunningenproces en hoe we de omgeving betrekken bij de realisatie van dit windpark.

Lees meer

Samen werken aan duurzame energie

Nederland streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050. Het windpark op de Tweede Maasvlakte levert een forse bijdrage aan het verduurzamen van het ministerie van IenW – en daarmee Rijkswaterstaat – en aan de ambities om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied.

Eneco ontwikkelt het Windpark Maasvlakte 2 in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Rijkswaterstaat is eigenaar van de zeewering op de Tweede Maasvlakte en zal 25 jaar lang alle stroom afnemen van het windpark.

Het nieuwe windpark gaat ruim 400 GWh aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het verbruik van circa 152.000 huishoudens.

Betrokken omgeving

Maasvlakte 2 is gebouwd voor innovatieve, duurzame en diepzee-gerelateerde havenindustrie, zoals containerterminals, logistieke dienstverleners en petrochemische industrie. Te midden van schepen en industrie is er ook natuur. Het gebied is in trek bij diverse vogelsoorten, zowel broedvogels als trekvogels. De buitencontour van de Maasvlakte is niet alleen bedoeld als zeewering, maar ook als strand geliefd bij recreanten. Kite-sufers, badgasten, wandelaars, fietsers, vissers bezoeken deze stranden graag.

Met die verschillende activiteiten komen er veel belangen samen in dit gebied. Eneco houdt bij de ontwikkeling van dit windpark rekening met de mogelijke effecten van de windturbines op de omgeving. In het verleden hebben verschillende natuur- en milieuorganisaties al meegedacht bij de eerste ontwerpen van het windpark. Er waren eerste gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven, recreatiepartijen en bewoners over de zorgen die er leven rondom de ontwikkeling en de bouw van het windpark.

Eneco blijft in de komende periode de omgeving betrekken.

Actueel

Lees meer actuele items
Lees meer actuele items

Wil je nog meer weten?

Webinar Eneco

Feiten en cijfers

Ga naar de bovenkant